O нама

O нама

Центар за изучавање и ревитализацију традиционалних игара и пјесама (ЦИРТИП) основан је 2014. године у Kолашину. Оснивају га заљубљеници у традиционалну игру (плес) и музику – активни и бивши чланови KУД-а „Мијат Машковић“ који препознају важност изучавања насљеђа.
Мисија ЦИРТИП-а јесте научни приступ старијој и новијој плесно-музичкој пракси. То подразумијева теренско истраживање (интервјуисање и снимање казивача/ица), анализу снимљене грађе и њену даљу употребу у сврху едукације или сценске адаптације. Тај принцип ревитализације плесова и музике, тамо гдје је то неопходно, реализује се на основу оригиналних снимака и доступне литературе.
Наши сарадници су експерти из области етнокореологије, етномузикологије, етнологије, антропологије, методике плеса и пјевања, кореографије, као и хобисти који су се истакли у свом дјеловању на проучавању и преношењу плесно-музичког насљеђа. Пратећи савремене трендове из поменутих области, ЦИРТИП даје шансу свима да, без обзира на афинитете, представе своје активности, изнесу идеје, теорије, научне ставове и равноправно учествују у пројектима и програмима.

ЦИРТИП по потреби организује презентације, концерте, научне скупове и фестивале, а такође ангажује или формира намјенске ансамбле за учешће на домаћим и међународним фестивалима. Чланови нашег отвореног ансамбла могу бити из свих земаља свијета.
Преко наше странице можете се повезати са људима истих интересовања, али нас и упутити на одређене казиваче и примјере које бисте жељи да снимимо и изучимо (манифестације које садрже модеран или традиционалан плес (народну игру) и музику, обичаје, занимљиве примјере преношења насљеђа, нове форме, стварање нових пракси, ворлд мјузик (world music) , и тд.). Сарађујемо са факултетима, средњим и основним школама, струковним и и завичајним удружењима из цијелог свијета.
Поред доказаних експерата, дајемо шансу и младим стручњацима, студентима и ученицима као и извођачима плесова (народних игара, фолклора), вокално-инструменталне музике. Пратимо и савремене трендове у човјековом испољавању кроз плес и музику, не ограничавајући се само на архаичне облике.

Наш мотo је „Kолашин – мјесто сусрета насљеђâ“.