Dokumenti o radu CIRTIP-a

Uvjerenje da CIRTIP nema neizmirenih obaveza za 2019

Zavrsni racun CIRTIP 2019 PDF

Potvrda o podnosenju finansijskih iskaza CIRTIP 2019

Rjesenje o registraciji nvu nvu cirtip kolasin

Rjesenje o upisu u registar nvu cirtip kolasin