Dokumenti o radu CIRTIP-a

Rjesenje o registraciji nvu nvu cirtip kolasin

Rjesenje o upisu u registar nvu cirtip kolasin

Rjesenje o upisu u registar nvu cirtip kolasin

Жива локална традиција (Седларевић, Марјановић, Гавриловић, Медин) ПДФ

STATUT NVU CIRTIP

Završni račun za 2020. godinu

Rješenje o novom statutu NVU CIRTIP

Godišnji izvještaj o radu za 2020. godinu

Potvrda o podnošenju finansijskih iskaza za 2020.

Završni račun CIRTIP 2021.

Završni račun 2022.

Godišnjeg izvještaja 2022. godinu