PLESOVI I PJESME PAŠTROVIĆA USKORO PONOVO NA SCENI

PLESOVI I PJESME PAŠTROVIĆA USKORO PONOVO NA SCENI

Kolašin, 25. jun 2024.


Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru realizuje projekat „Rekonstrukcija i revitalizacija tradicionalnih igara/plesova, muzike i nošnji Paštrovića“, koji se sprovodi u partnerstvu sa Ženskom vokalnom grupom „Harmonija“ iz Budve i Centrom za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP iz Kolašina, uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore putem Javnog konkursa „Kultura spaja: od amatera do profesionalaca“ za finansiranje projekata/ programa nevladinih organizacija u oblasti kulture i umjetnosti u 2023. godini.


U ime CITRIP-a, spec. Davor Sedlarević je na proljeće boravio u Paštrovićima i dodatno istraživao baštinu ovoga kraja, kojim se bavi od 2015. godine. U procesu revitalizacije i reinterpretacije plesno-muzičkog nasljeđa Paštrovića za potrebe ovog projekta adaptiraće se za scensko izvođenje elementi prikupljeni i obrađeni tokom ne samo ovogodišnjeg istraživačkog rada putem instervjuisanja informatora, već i godinama unazad. Taj dio projekta prezentovaće članice kolašinske Ženske pjevačke grupe „Đude“ i dio izvođačkog ansambla „Mijat Mašković“ tokom tri koncerta u Petrovcu na Moru, Budvi i Kolašinu.


U paštrovskoj zajednici gotovo potpuno zaboravljeni plesovi, koje pamti i umije da izvede tek poneki stariji mještanin, kao što su: primorkinja, sitan kamen, igranje po naški, staropaštrovska igra, dibranka, lamberfolk itd. ugledaće svijetla scene prvi put nakon više decenija, kako u samim Paštrovićima, tako i širom Crne Gore. Sav program biće izveden u autohtonom maniru (tzv. izvornom), dakle, igranje samo uz pratnju pjesme, kakve je i inače bila vjekovna praksa u Paštrovićima u vremenskom kontekstu sa tradicionalnom nošnjom koja je bila u upotrebi do druge polovine XIX i, ponegdje, početkom XX vijeka, naročito u svečanim prilikama, kao i za sahranjivanje. Preplitanje kontinentalnog i primorskog stila, koje identifikuje još etnomuzikološkinja dr Zlata Marjanović u svom bogatom višedecenijskom istraživačkom radu, biće baza muzičkih i plesnih aranžmana. Fundus njenih snimaka predmet je terenskog rada spec. Davora Sedlarevića, kome je, nažalost prerano preminula, dr Marjanović pred svoju smrt ostavila svoju bogatu fono-arhivu, a na raspolaganje su mu ostavljeni i stariji snimci pohranjeni u arhivi istraživačke stanice „Etno-lab“ Društva za kulturni razvoj „Bauo“.

Iako su terenske aktivnosti projekta završene na proljeće, i dalje smo zainteresovani za prikupljanje relevantne građe o ovoj problematici, pa se ovim putem pozivaju još jednom svi ljudi dobre volje i institucije da podijele informacje o paštrovskoj muzici, plesovima, nošnji ili fotografije ljudi u nošnjama, kako bi podržali istraživače koji proučavaju bogatu paštrovsku tradiciju. Takođe, pored Sedlarevića, prof. dr Ljiljana Gavrilović, mr Jelena Đukanović, Tatjana Rajković i Dušan Medin prikupljaju podatke o navedenim temama, pa se poziva lokalna zajednica da se pridruži prikupljanju informacija i pruži svoj doprinos.