Весна Карин – биографија

Весна Карин – биографија

Email: [email protected]

Весна Карин завршила je основне и мастер студије на Академији уметности Универзитета у Новом Саду, студијски програм Етномузикологија, у класи др Ницеа Фрацилеа, ред. проф. на Академији уметности Нови Сад, Универзитет у Новом Саду.
Мастер рад Весне Карин објављен је 2012. године под називом Свадбене песме и обичаји у Кикинди и околини. Докторирала је 2015. године на Факултету музичке уметности у Београду, под менторством др Оливера Васић, ред. проф. Тема докторске дисертације је Плесна пракса Динараца у Војводини, која је објављена под истим називом 2018. године.
Весна Карин је запослена као доцент за ужу научну област Етномузикологија на Академији уметности Универзитета у Новом Саду, студијски програм: Етномузикологија. Објавила је више научних радова и учествовала је на научним скуповима у земљи и иностранству (Босна и Херцеговина, Хрватска, Мађарска, Норвешка, Француска, Бугарска, Кина). Члан је интернационалних удружења: International Council for Traditional Music (ICTM) – Study Group on Ethnochoreology и Study Group on Music and Dance in Southeastern Europe; International Council of Kinetography Laban/ Labanotation (ICKL), а била је ангажована и у оквиру неколико пројеката.
Као један од сарадника, Весна Карин је у оквиру Темпус пројекта Европске уније под називом InMusWb (Introducing Interdisciplinarity in Music Studies in the Western Balkans) издала књигу Свадбени песме и обичаји Срба у Кикинди и околини. Поред овог издања, у оквиру Темпус пројекта дата је могућност да се изда ДВД под називом Čari tradicionalne muzike (2013, Нови Сад) у чијој реализацији је такође учествовала. Као носилац пројекта Плесна пракса динарских Срба у Војводини у области заштите и очувања културног насљеђа у АП Војводини у 2013. години, под покровитељством Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање, Весна Карин је путем етнокореолошког и етномузиколошког истраживања дала свој допринос и у сакупљању, архивирању и класификовању забиљежених података.
Поред поменутих удружења, Весна Карин је од 2011. године члан редакције магазина Етноумље.
На Академији уметности у оквиру Центра за истраживање уметности Весна Карин је 2016. године основала Одељење за записивање и анализу плесова и сценског покрета – Кин Креус.
Фокус научно-истраживачког рада Весне Карин усмерен је на кинетографију, структурално-формалну анализу плесова, однос кинетике и звука у плесовима, као и вокалну традиционалну музику.