Злата Марјановић – биографија

Злата Марјановић – биографија

Email: [email protected]

Злата Марјановић, етномузиколог (1966). На Катедри за етномузикологију ФМУ у Београду дипломирала је 1990, магистрирала 1997. с радом „Вокална музичка традиција Боке Которске“ и докторирала 2013. на тему „Народна музика Боке Которске и Црногорског приморја“.

Између 1998. и 2004. ради као етномузиког у Ансамблу народних игара и песама Србије Коло. Од 2005. године ради као професор етномузикологије, традиционалног певања, традиционалног свирања и народних ансамбала на Одсеку за традиционалну музику у СМШ „Стеван Мокрањац“ у Краљеву, биљежећи бројне успјешне наступе у земљи и иностранству (Словенији, Црној Гори, Словачкој, Норвешкој итд). Од 2018. године ради као доцент на Катедри за етномузикологију Академије умјетности Универзитета у Бања Луци.

Још од студија истражује проблеме вокалне, вокално-инструменталне и инструменталне традиције у Црној Гори (Бока Которска, приморје са залеђем, Цетиње и околина) и Србији (источна, југоисточна и сјеверозападна Србија, југоисточно Косово). Области њеног интересовања јесу: историјски извори у етномузикологији, примијењена етномузикологија, промјене у традиционалној музици потекле из односа архаичног и савременог, посебно у оквиру културе Боке Которске, дијелова Црногорског приморја и континенталних дијелова Црне Горе.

Аутор је четири и коаутор двије књиге, а њених више од четрдесет научних и стручних радова објављени су у часописима, зборницима радова и монографијама у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, Мађарској, Литванији, Аустрији и Сједињеним Америчким Државама. Од оснивања Етно-кампа Колашин 2015. има значајну улогу главног истраживача (осим 2016.).

Чланица је Српског етномузиколошког друштва, стручног оцјењивачког жирија Међународног фестивала клапа у Перасту у Црној Гори и Међународног савета за традиционалну музику (ICTM), у оквиру којег дјелује као контакт-особа (Liaison Officer) за Црну Гору.

Живи у Панчеву, Србија.