Archive

Davor Sedlarević, spec. Email: [email protected] Telefon: +382 68/683-849 Zvanje: Specijalista vaspitač za tradicionalne igre Davor Sedlarević (1979) nižu muzičku školu završava u Kolašinu, srednju muzičku školu u Podgorici, a diplomira kao student generacije na VŠSSOV u Kikindi na smjeru Vaspitač za tradicionalne igre istraživačkim radom „Сјећања Колашинаца из...