Davor Sedlarević – biografija

Davor Sedlarević, spec.

Email: [email protected]
Telefon: +382 68/683-849
Zvanje: Specijalista vaspitač za tradicionalne igre
Davor Sedlarević (1979) nižu muzičku školu završava u Kolašinu, srednju muzičku školu u Podgorici, a diplomira kao student generacije na VŠSSOV u Kikindi na smjeru Vaspitač za tradicionalne igre istraživačkim radom „Сјећања Колашинаца из Крушчића – обичаји, игре и пјесме“. Postdiplomske specijalističke studije završava takođe u Kikindi u oblasti metodike tradicionalne igre: narodne igre i pratnja narodnih igara, radom „Да ли знамо шта играмо? (истраживања и проблеми у примјени црногорских игара)“. Umjetnički je rukovodilac i koreograf KUD-a “Mijat Mašković” od 2011. godine, a ansambl pod njegovom upravom 2016. godine Rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore biva proglašen nosiocem Nematerijalnog kulturnog dobra “Tradicionalne igre kolašinskog kraja”. Osnivač je i ženske pjevačke grupe “Đude” pri istom KUD-u i jedan od osnivača Etno-kampa Kolašin. Smatra se pokretačem neotradicionalizma u koreografijama sa crnogorskim plesovima.

Pohađao je UNESCO radionice Ministarstva kulture Crne Gore posvećene nematerijalnom nasljeđu. Istraživao je plesno-muzičko nasljeđe crnogorskih kolonista u Kruščiću (Srbija), Vlaha i Srba okoline Boljevca, srpskog i rumunskog dijela Banata, Njemaca i Mađara u Kikindi (saradnik), Pomorišja, Banatske Crne Gore i crnogorskih regija Morače, Rovaca, Vasojevića, Paštrovića, Grblja, Boke, okoline Pljevalja, Mojkovca i td.
Do 2020. godine autor je jedne knjige, jednog priručnika, jedne monografije, pet stručnih radova; kourednik je četiri zbornika naučnih radova, predavač je na seminarima, a bavi se i komponovanjem i fotografijom. Predavao je klavir i harmoniku u muzičkoj školi. Zaposlen je u Centru za kulturu Kolašin.