Predrag Šušić – biografija

Predrag Šušić, profesor

Email: [email protected]
Telefon: +382 68/300-811
Zvanje: Profesor fizičkog vaspitanja
Predrag Šušić (1975) završio je osnovne studije na Fakultetu fizičke kulture Univeziteta u Novom Sadu (1999) kao jedan od najboljih studenata generacije. Za postignute rezultate u sportu od strane Univerziteta u Novom Sadu dobio je priznanje za posebnu afirmaciju i doprinose u oblasti sporta i fizičkog vaspitanja (1995).
U oblasti narodnog stvaralaštva posebno je aktivan od 1996. godine i od tada se istakao u velikom broju projekata, te profesionalnoj nadogradnji i istraživačkom radu. Predavač je na više domaćih i međunarodnih stručnih seminara tradicionalnih plesova, okruglih stolova, simpozijuma i etno-kampova (Kotor, Dubrovnik, Kolašin, Kikinda, Podgorica, Plav, Valjevo, Jagodina, Tivat, Novi Sad, Herceg Novi, Cetinje) gdje redovno prezentuje nasljeđe Crne Gore sa akcentom na Boku Kotorsku i njene karakteristike.
Idejni je pokretač i aktivni član Udruženja folklornih ansambala Crne Gore (UFACG, od osnivanja 2009), predsjednik Stručnog aktiva UFACG (2015–2019), član Izvršnog odbora UFACG (od 2019), direktor KUD ”Boka” – Tivat (2004–2015), direktor FA ”Nikola Đurković” Kotor (od 2015), organizator Međunarodnog dječijeg festivala folklora “Tivat” (2009–2012), umjetnički direktor Smotre dječijih folklornih ansambala Crne Gore (2014) i direktor Smotre folklornih ansambala Boke kotorske (2015–2018).
Realizator je preko 200 veoma uspješnih domaćih i međunarodnih koncerata različitih folklornih ansambala, KUD-ova, izvornih grupa i muzičara, smotri i festivala folklora, kao i stručnih seminara.
Trenutno je zaposlen u JU OŠ ”Drago Milović” u Tivtu gdje obavlja funkciju direktora škole. Oženjen je, ima tri sina i unuče i nastanjen je u Tivtu.