Archive

Predrag Šušić, profesor Email: [email protected] Telefon: +382 68/300-811 Zvanje: Profesor fizičkog vaspitanja Predrag Šušić (1975) završio je osnovne studije na Fakultetu fizičke kulture Univeziteta u Novom Sadu (1999) kao jedan od najboljih studenata generacije. Za postignute rezultate u sportu od strane Univerziteta u Novom Sadu dobio je...