Archive

Dušan Medin, diplomirani arheolog i master menadžer u kulturi i medijima  Email: [email protected]  Zvanje: Diplomirani arheolog i master menadžer u kulturi i medijima Dušan Medin (1990, Kotor) završio je osnovnu školu „Mirko Srzentić“ u rodnom gradu Petrovcu na Moru, kao i Školu za osnovno muzičko obrazovanje Budva (gitara),...