Мартина Вукобрат – биографија

Мартина Вукобрат, докторанд

Email: [email protected]
Telefon: +38164/947-63-60
Звање: Академија уметности у Нови Сад, катедра за Етномузикологију – мастер теоретичар уметности (2012).
Мартина Вукобрат завршила je основне и мастер студије на Академији уметности у Новом Саду, студијски програм Етномузикологија, у класи др Ницеа Фрацилеа, ред. проф. на Академији уметности Нови Сад. Године 2014. уписала је Докторске студије, одсек Етномузикологија на Факултету музичке уметности. Од 2016. до 2019. године била је запослена на мјесту Асистента за ужу научну област – Етномузикологија, на Академији уметности у Новом Саду.
На Конкурсу за израду научних и стручних радова добитник је Изузетне награде, са темом „Мало коло – фолклорни бисер Банатске Клисуре Доњег Баната у Румунији”, под менторством др Ницеа Фрацилеа. Учесник је Етно-кампа Кикинда у Кикинди, Етно-кампа Колашин у Колашину, чији је и ментор била три године и Етно лаба у Петровцу на Мору. Била је учесник и Фестивала науке у Новом Саду, као и манифестације Ноћ истраживача у Новом Саду.
Учествовала је на разним научним скуповима, симпозијумима, концертима и објавила неколико радова у зборницима, часописима и новинама.
Неки од објављених радова су из 2016. године „СEРБОПЛОВ – репрезент world music-a на српској „етно” сцени“, потом „Преглед музичко-фолклорне грађе Срба досељеника из Босне и Херцеговине у околини Кикинде сакупљене у архиву АДЗНМ Гусле у Кикинди“. Неки од приказа су из 2018. године „Ženski žičani vez. Koncert Ženskog tamburaškog sastava La Banda, Novi Sad/Studio M, 24. oktobar 2017.ˮ и „Kuj ima tija glas, znači da je dobar: tradicionalna instrumentalna muzika niškog kraja“.