DAVOR SEDLAREVIĆ I ĐUDE NA SOLFESTU

DAVOR SEDLAREVIĆ I ĐUDE NA SOLFESTU

Petak, 17. 03. 2023.

Cetinje


Na Muzičkoj akademiji na Cetinju u okviru Međunarodnog festivala solfeđa – SolFest specijalista Davor Sedlarević uz asistenciju sjajnih članica “Đuda” Jelene Miladinović i Milene Rondović održao je predavanje i radionicu na temu tradicionalnog pjevanja sa povremenim sazvukom sekunde u Crnoj Gori. Predavanje je izazvalo veliku pažnju profesora pjevanja, voditelja horova i djece takmičara SolFesta.

Ova aktivnost još jedna je potvrda veoma kvalitetnog rada na istraživanju vokalne tradicije Crne Gore i njene revitalizacije koja se primjenjuje u KUD-u “Mijt Mašković”, a naročito u Ženskoj pjevačkoj grupi “Đude”.