Uspješno realizovana konferencija o kulturnim i kreativnim industrijama & baštini

Uspješno realizovana konferencija o kulturnim i kreativnim industrijama & baštini

Utorak, 28. 03. 2023.

Petrovac na MoruOvim putem izvještavamo javnost o uspješno realizovanoj trodnevnoj međunarodnoj multidisciplinarnoj stručnoj konferenciji „Kulturne i kreativne industrije & baština: nove tehnologije“ održanoj u organizuji nevladinog udruženja Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru od 24. do 26. marta u petrovačkom hotelu „Monte Casa“ (ranije „4. jul“).


Ovaj događaj imao je za cilj da otvori raspravu, preispita i kritički sagleda kompleksnost odnosa koji postoje na relaciji (naizgled) sasvim zasebnih fenomena poput kulturne baštine i kulturnih i kreativnih industrija kroz koje se prelama široki opseg najrazličitijih novih tehnologija. I to sve kroz niz programskih sadržaja – od plenarnog i uvodnih predavanja, preko izlaganja referata učesnika, četiri panela, razgovora o knjigama, te, konačno, diskusije s publikom (ali i, uglavnom potcijenjenih, neformalnih druženja u pauzama i za trpezom) na kojima je aktivno učestvovalo oko 40 istraživača, profesora, kulturnih djelatnika, umjetnika, javnih službenika, preduzetnika i drugih eksperata koji dolaze iz Kanade, Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore.

Konferencija i svi njeni sadržaji bili su otvoreni za svu zainteresovanu domaću i inostranu javnost, kako praćenjem rada uživo u hotelu „Monte Casa“, tako i posredstvom Zoom platforme, jer je cjelokupni program konferencije bio prenošen u realnom vremenu. 

* * *

1. DAN / PETAK, 24. MART

U programu svečanog otvaranja konferencije govorili su: Dušan MEDIN, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“, Petrovac na Moru (predsjednik Organizacionog odbora), prof. dr Ljiljana GAVRILOVIĆ, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (članica Programskog odbora), Maja SIMONOVIĆ, JU Narodna biblioteka Budve (partner), Ivana KURTOVIĆ, JU Osnovna škola „Mirko Srzentić“, Petrovac na Moru (partner), Milica RADOMAN, JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva (partner), Davor SEDLAREVIĆ, Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih pjesama i igara CIRTIP, Kolašin (partner), mr Dobrila VLAHOVIĆ, Direktorat za kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija Crne Gore, Cetinje, kao i doc. dr Predrag ZENOVIĆ, predsjednik Savjeta za kulturu Opštine Budva, koji je i otvorio konferenciju. Muzički program: Jelena DIVANOVIĆ, klavir (klasa prof. Đurđice VUJOVIĆ, JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva). Program je vodila Milica STANIĆ RADONJIĆ, MA, Društvo za kulturni razvoj „Bauo“, Petrovac na Moru.

U panel diskusiji 1.0 (KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE I INOVACIJE U JAVNIM POLITIKAMA CRNE GORE) govorili su prof. mr Janko LJUMOVIĆ (Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Cetinje), doc. dr Edin JAŠAROVIĆ (Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Cetinje), mr Dobrila VLAHOVIĆ (Ministarstvo kulture i medija Crne Gore, Cetinje) i Savica VUJIČIĆ (Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja Crne Gore, Podgorica), dok je moderator bio Nikola Bada RADONJIĆ (DAA Montenegro d. o. o., Podgorica).


U sesiji 1.0 (KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE I INOVACIJE: HORIZONTI ZNAČENJA I PRAKSE) nastupili su: prof. dr Hristina MIKIĆ (Fakultet za menadžment Univerziteta Metropolitan, Beograd) – Od kreativnog preduzetništva do kreativne ekonomije: REMAKE kao okvir revitalizacije industrijskog nasleđa porcelana i stakla u kreativnoj ekonomiji (plenarno predavanje), zatim Dušan MEDIN, MA (Fakultet za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica, Podgorica) i mr Dobrila VLAHOVIĆ (Direktorat za kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija Crne Gore, Cetinje) – Kreativne (i kulturne) industrije u javnim politikama Crne Gore, kao i dr Ivan TOMOVIĆ (Fond za inovacije Crne Gore, Podgorica) – Fond za inovacije Crne Gore – podrška preduzetničkim i inovativnim idejama, dok je sesijom predsjedavala prof. mr Ana MATIĆ (Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Cetinje) 

Uslijedio je program BAŠTINA U MREŽI KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA – predstavljanje tri broja časopisa „Limes+“ za društvene nauke i humanistiku (HeraEdu, Beograd) iz 2022. posvećena kulturnim i kreativnim industrijama i baštini, koja je uredio mr Dušan Medin, a učestvovali su: prof. dr Ljiljana GAVRILOVIĆ, dr Milena JOKANOVIĆ, Zorica STABLOVIĆ BULAJIĆ i urednik.


U nastavku je održan panel 2.0 (DIZAJNIRANJE KULTURNIH I KREATIVNIH INDUSTRIJA), s učesšćem prof. mr Ane MATIĆ (Fakultet likovnih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Cetinje), doc. mr Marka GOŠOVIĆA (Fakultet vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, Podgorica), Nikole Bade RADONJIĆA (DAA Montenegro d. o. o., Podgorica), Aleksandre DŽAKOVIĆ (AKKA Costumes, Budva) i moderatora prof. mr Janka LJUMOVIĆA (Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Cetinje).


2. DAN / SUBOTA, 25. MART 10.00

Prva sesija drugog dana (ARHEOLOGIJA I IZAZOVI NOVIH TEHNOLOGIJA) okupila je sljedeće učesnike: prof. Dr. Martina BLEČIĆ KAVUR (Faculty of Humanities, University of Primorska, Koper) – Archaeology: From Exclusive Science to Inclusive Heritage (uvodno predavanje), prof. Dr. Boris KAVUR (Faculty of Humanities, University of Primorska, Koper) – „Freeze this Moment a Little Bit Longer; Make Each Sensation a Little Bit Stronger“: The Use of Digital Technologies in the Presentation of Archaeological Heritage, prof. dr Amra ŠAČIĆ BEĆA (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu) – Digitalizacija baštine na primjeru rimskih provincijalnih epigrafskih spomenika, i dr Olga PELCER VUJAČIĆ (Istorijski institut Univerziteta Crne Gore, Podgorica) – Mapiranje kulturne baštine: CLIO MAP baza. Sesijom je predsjedavao Dušan MEDIN, MA (Fakultet za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica, Podgorica).

Panel diskusija 3.0 (BUDVA–BOKA 2028. EVROPSKA PRIJESTONICA KULTURE) imala je učesnike: doc. dr Predrag ZENOVIĆ (Savjet za kulturu Opštine Budva), Dušan KALIČANIN (koordinator kandidature „BUDVA–BOKA 2028. Evropska prijestonica kulture“), mr Dobrila VLAHOVIĆ (Direktorat za kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija Crne Gore, Cetinje), Tijana KOTARAC (Turistička organizacija Opštine Budva) i Marija MITROVIĆ (Turistička organizacija Opštine Budva), a moderirao je doc. dr Edin JAŠAROVIĆ (Fakultet dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, Cetinje).


Uslijedila je sesija 3.0 (ZNANJA ZA NOVE KULTURNE PONUDE): prof. dr Miodrag GRBIĆ (Departman za biologiju Univerziteta u Zapadnom Ontariju, London, Kanada) – Kako valorizovati prirodne i kulturne resurse Paštrovića i Budve koristeći nauku (uvodno predavanje), mr Kristina N. VUJANOVIĆ (Dubrovačka razvojna agencija DURA) – Kreativne i kulturne industrije u Dubrovniku, dr Milena Jokanović (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu) – Participativno mapiranje nasleđa i novi mediji, i mr Nikola JELENIĆ (Paten Studio d. o. o. Podgorica) – 3D digitalizacija i njen doprinos na polju nepokretnih kulturnih dobara, a predsjedavao je doc. dr Miško RAĐENOVIĆ (Fakultet za biznis i turizam Univerziteta Adriatik, Budva).

Posljednji program drugog dana konferencije bio je pannel diskusija 4.0 (KREATIVNE I KULTURNE INDUSTRIJE – IZMEĐU UMJETNOSTI I BIZNISA), a govorili su Velibor ZOLAK (AMC Communications d. o. o., Podgorica), Gordana LJUBANOVIĆ (JU Narodna biblioteka Budve), Sara MANDIĆ, MA (Međunarodni festival KotorArt, Kotor) i mr Natalija ĐALETIĆ (Edukativni centar Montenesoft d. o. o., Podgorica), a moderirala ju je Zorica STABLOVIĆ BULAJIĆ (HERAedu, Beograd).3. DAN / NEDЈELJA, 26. MART 

Jutarnja sesija 4.0 (DIGITALNI SVJETOVI BAŠTINE) saržala je izlaganja prof. dr Donata Maniella (Studio Glowarp, Canosa di Puglia, Republic of Italy) – A New Light for Heritage in the Shadow: The Use of Spatial Augmented Reality in Heritage Communication (uvodno predavanje), dr Marije Đorđević (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu) – Queering the Collections: alternativne istorije i digitalni svet i Nikoline RAŽNATOVIĆ, MA (Centar za proučavanje i zaštitu kulturnog nasljeđa Crne Gore) – Digitalne kulturne rute: prikaz projekta savremene promocije kulturnog nasljeđa, a predsjedavala je dr Milena Jokanović (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu).Posljednja sesija konferencije 5.0 – (ZLO)UPOTREBA KULTURNE BAŠTINE U DIGITALNOM KONTEKSTU imala je tri učesnice: prof. dr Ljiljana GAVRILOVIĆ (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu) – Kreiranje digitalnih igara zasnovanih na ideji promocije nasleđa: koraci i dileme (uvodno predavanje), mr Jelena ĐUKANOVIĆ (Institut za vunu Crne Gore) – Zloupotreba savremene tehnologije u interpretaciji kulturne baštine i mr Natalija ĐALETIĆ (Edukativni centar Montenesoft d. o. o., Podgorica) – Značaj i uloga kulture i baštine u cjeloživotnom učenju – susret digitalne i kulturološke kompetencije u obrazovanju, a kao predsjedavajući mr Dobrilu VLAHOVIĆ (Direktorat za kulturnu baštinu Ministarstva kulture i medija Crne Gore, Cetinje).

Na samom kraju konferencije održana je zaključna diskusija i dodjela sertifikata svim učesnicima i učesnicama. 

* * *

Partneri na projektu bile su tri javne ustanove – Narodna biblioteka Budve, petrovačka Osnovna škola „Mirko Srzentić“ i Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva, kao i nevladino udruženje Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama – CIRTIP iz Kolašina. 

Konferencija je predstavljala centralni dio višemjesečnog projekta „Zaštita, očuvanje i promocija nasljeđa putem novih tehnologija“, finansijski podržanog od Opštine Budva na nedavno realizovanom Javnom konkursu za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama u 2022. godini. 

Podsjećamo, u pitanju je svojevrsni nastavak veoma uspješne konferencije „Kulturne i kreativne industrije & baština: potencijali i izazovi„, održane 4-6. marta prošle godine, takođe, uz podršku budvanske Opštine.