Etno-kamp Kolašin

Etno-kamp Kolašin

Osnovan je 2015. u saradnji sa JU Centar za kulturu Kolašin (CZK) i KUD-om „Mijat Mašković“, a na ideju Davora Sedlarevića uz podršku Branislava Jeknića, tadašnjeg direktora CZK. Nastaje na osnovu kikindskog Etno-kampa koji osmišljavaju dr Dragica Panić Kašanski, Zoran Petrović, direktor ADZNM „Gusle“ iz Kikinde i spec. Igor Popov, umjetnički rukovodilac ADZNM „Gusle“.

Kamp je prva laboratorija za izučavanje elemenata nematerijalnog nasljeđa sa fokusom na plesove (narodne igre), muziku i običaje u Crnoj Gori. Namijenjen je ekspertima i hobistima iz pomenutih oblasti iz cijelog svijeta. Finansira se na konkursima Ministrastva kulture Crne Gore, donacijama Opštine Kolašin, članova KUD-a „Mijat Mašković“, CIRTIP-a i CZK.

Na kampu se okupljaju profesori, studenti, učenici, članovi KUD-ova i ostali zainteresovani gdje kroz besplatne radionice razmjenjuju svoja znanja, iskustva i vještine.

Aktivnosti:

  • Obilazak terena, intervjuisanje i snimanje kazivača.
  • Dokumentovanje, arhiviranje i analiza snimljene građe.
  • Radionice plesova i muzike, predavanja i okrugli stolovi.
  • Javni čas polaznika kampa pod imenom „Trk na trg!“ na Trgu borca gdje se prikazuje sve naučeno na kampu, ili ono što polaznici već znaju i nose kao dio sopstvenih vještina.
  • Takmičenje u igranju po crnogorski i uzvikivanju „Oj-ha!“, kao i u originalnom načinu pjevanja u kojem je cilj ponoviti jednu muzičku frazu što više puta bez uzimanja vazduha što u Kolašinu bilježi Miodrag Vasiljević pedesetih godina XX vijeka.
  • Druženje i obilasci kulturnih znamenitosti Kolašina

Kamp se održava svake godine od prvog do osmog avgusta, a svim polaznicima koji dobiju pozivnice plaćeni su kompletan smještaj i ishrana u Kolašinu. Da biste učestvovali u radu kampa potrebno je da vas preporuče profesori obrazovnih ustanova (fakulteta, škola) ili da nam dopisom dokažete da baš Vi zavređujete učešće na kampu. Naši partneri su institucije poput visokoobrazovnih ustanova iz Beograda, Novog Sada, Banja Luke, Kikinde, Štipa, ali i srednje škole iz Podgorice, Kraljeva i td.

Korisni linkovi za Etno-kamp Kolašin

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/etno-kamp-peti-put-u-kolasinu-laboratorija-za-proucavanje-nerodnih-igara-i-pjesama

www.youtube.com/watch?v=HcSQMZjx_Es

www.youtube.com/watch?v=lzH-3sCWbkQ

https://epale.ec.europa.eu/it/node/76818

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/etno-kamp-peti-put-u-kolasinu-laboratorija-za-proucavanje-nerodnih-igara-i-pjesama

 

 

Post a Comment