“Kulturne i kreativne industrije & baština: Potencijali i izazovi”

“Kulturne i kreativne industrije & baština: Potencijali i izazovi”

Ponedjeljak 7. mart 2022.


Društvo za kulturni razvoj “Bauo” iz Petrovca na Moru, u partnerstvu sa JU Muzeji i galerije Budve, JU Narodna biblioteka Budva, Školom za osnovno muzičko obrazovanje Budva i Centrom za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama – CIRTIP iz Kolašina, a uz finansijsku podršku Opštine Budva putem Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama u 2021. godini, od 4. do 6. marta organizovaloje veliku trodnevnu međunarodnu multidisciplinarnu stručnu konferenciju po pozivu “Kulturne i kreativne industrije & baština: Potencijali i izazovi”, na kojoj je, uživo ili online putem, učestvovalo 40 eksperata iz različitih oblasti – od umjetnosti i kulture do ekonomije i biznisa iz devet evropskih zemalja (Crna Gora, Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija, Bugarska, Rusija i Italija). Konferencija je održana u hotelu „Palas“ u Petrovcu na Moru.

 

Na svečanom otvaranju obratili su se mr Dušan Medin, predsjednik Organizacionog odbora i član Programskom odbora konferencije, prof. dr Ljiljana Gavrilović, predsjednik Programskog odbora konferencije, mr Itana Lalović (JU Muzeji i galerije Budve), Maja Simonović (JU Narodna biblioteka Budva), Milica Radoman (JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva) spec. Davor Sedlarević (NVU CIRTIP – Kolašin) i mr Dobrila Vlahović, koordinatorka Resora kulture u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore, koja je i otvorila konferenciju. Moderatorka programa bila je mr Milica Stanić Radonjić (Društvo za kulturni razvoj “Bauo”), a u muzičkom dijelu programa nastupila je budvanska klapa “Primorkinje”, kojom rukovodi prof. Katarina Popović.

Učesnici Konferencije
(foto: “Bauo”)

 

Konferencija je u cjelosti bila otvorena za javnost, a veliki broj je bio i onih koji su njen rad pratili online putem (Zoom platforma). U pitanju je bio prvi naučni i stručni događaj ovako širokog internacionalnog nivoa i s ovako brojnim učesnicima (40), u trajanju od tri dana, koji se organizovao u našoj zemlji, a da je posvećen isključivo sinergiji kulturne i prirodne baštine i sve brže rastućeg sektora kulturnih i kreativnih industrija (izdavaštvo, mediji, multimedija, nove tehnologije, kompjuterske igrice, internet aplikacije, komunikacije, marketing, advertajzing, dizajn, modna industrija i td.).  

 

UČESNICI/CE KONFERENCIJE I TEME IZLAGANJA:  

Prvi dan / 4. mart  

  1. sc. Koraljka KUZMAN ŠLOGAR (Hrvatska) / Kulturne i kreativne industrije u baštinskoj perspektivi; prof. dr Dragana RADEVIĆ (Crna Gora) / Mapiranje kulturnih i kreativnih  industrija u Crnoj Gori; prof. emerita dr Milena DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ (Srbija) / Kreativni turizam i kulturno nasleđe na evropskim periferijama: Da li su moguće participativne  mikropolitike lokalnih zajednica?; Jasmina PIJANMANOVA, MA (S. Makedonija) / Kreativnite industrii i nivniot pridones vo ekonomijata; prof. mr Janko LJUMOVIĆ (Crna Gora) / Mapiranje kulturne geografije kroz dramsku i pozorišnu baštinu: Potencijal festivala Grad teatar Budva u oblasti kreativnih industrija; doc. dr Edin JAŠAROVIĆ (Crna Gora) / Kulturna politika gradova i kreativna ekonomija nasljeđa; Nikola Bada RADONJIĆ (Crna Gora) / Culture & Heritage: Transformacija i reinterpretacija za nova vremena predsjedava: prof. dr Refik ŠEĆIBOVIĆ, akademik; Nemanja MILENKOVIĆ, MA (Srbija) / (Re)brendiranje kulturnog nasljeđa; Sara MANDIĆ, MA (Crna Gora) / Uticaj delovanja civilnog sektora na valorizaciju i održivu upotrebu kulturnog nasljeđa u domenu kreativnih industrija; Saša SREĆKOVIĆ (Srbija) / U prostoru između šansi i realnih dometa; prof. dr. sc. Darko BABIĆ (Hrvatska) / Upravljanje baštinom i muzeologija kao kreativna industrija; Tamara OGNJEVIĆ, MA (Srbija) / Kreativne industrije i muzej: Neiskorišćeni potencijal „konzervativnog autoriteta“; Jelena ĐUROVIĆ (Crna Gora) / Digitalizacija biblioteka u Crnoj Gori: Rezultati istraživanja i preporuke; Gordana LJUBANOVIĆ i Maja SIMONOVIĆ (Crna Gora) / Digitalne biblioteke, otvoreni pristup i ponovno korišćenje. 

    Detalj sa jedne od sesija
    Foto: “Bauo”

 

Drugi dan / 5. mart

prof. dr Marijana ŠEĆIBOVIĆ i prof. dr Refik ŠEĆIBOVIĆ, akademik (Bosna i Hercegovina) / Nova znanja za valorizaciju kulturne baštine; prof. mr Ana MATIĆ (Crna Gora) / Dizajn edukacija na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju kao moguća potpora valorizaciji kulturne baštine Crne Gore; doc. dr Zrinka MILEUSNIĆ i Nikita KOCJANČIČ (Slovenija) / Iz knjige u život: Studentski projekti promocije arheologije za javnost; prof. dr Martina BLEČIĆ KAVUR (Slovenija) i Dušan MEDIN, MA (Crna Gora) / Zaboravljene sjekire u konceptu kreativne baštine; doc. dr. sc. Amra ŠAČIĆ BEĆA (Bosna i Hercegovina) / Turistički potencijali najstarije baštine Bosne i Hercegovine; prof. dr. Boris KAVUR (Slovenia) / Traveling Without Moving; dr Milena JOKANOVIĆ (Srbija) / Kulturno nasljeđe Srbije u prostorima mešovite stvarnosti; doc. dr. sc Jacqueline BALEN (Hrvatska) / Prezentacija arheološke baštine kroz digitalne vizualizacije: Primjer dobre prakse; dr. Iskren VELIKOV (Bulgaria) / Virtual Reality Experience and the Valorization of Local Medieval Heritage: The Medival Town of Cherven and Rock-Hewn Churches of Ivanovo; mr Bojan BOLJEVIĆ (Crna Gora) / 3D lasersko skeniranje u službi zaštite i promocije kulturno-istorijskih spomenika; doc. mr Marko GOŠOVIĆ (Crna Gora) / Implementacija live zvučnih efekata na eksterijerima građevina i potencijalni benefiti na turističku privredu; dr Marija ĐORĐEVIĆ (Srbija) / Zvučni zapis kao kulturno nasljeđe i resurs; Spomenka SARAGA (Hrvatska) / Kako lokacija za snimanje filma može postati turistička atrakcija (i obratno); dr Dragan M. ĐORĐEVIĆ (Srbija) / Biti Neko, Niko i Svako: Fluidnost identiteta u oblasti popularne kulture i masovnih medija; prof. dr Ljiljana GAVRILOVIĆ (Srbija) / Digitalne igre: Nasljeđe u novom ruhu; dr Srđan BULATOVIĆ i mr Darko NIKČEVIĆ (Crna Gora) / Autentični muzički „proizvod“ inspirisan tradicionalnom muzikom; dr Hristina MIKIĆ (Srbija) / Kreativnost inspirisana tradicijom: „Digital Glass Serbia“ kao spona između nasljeđa i kreativnih industrija; mr Olga NIKANOROVA (Rusija) / Tradicionalni manastirski zanati u kontekstu kreativnih industrija. 

 

Treći dan / 6. mart

doc. mr Andrijana POPOVIĆ (Italija) / Umrežene ruke tradicije: (O)gledalo kreativne industrije; dr Branko BANOVIĆ (Srbija) / Nakit od uglja: Ka učitavanju novih značenja; mr Jelena ĐUKANOVIĆ (Crna Gora) / Tornaleta − bijelo na bijelom: Domaća bijela čipka u savremenom kontekstu; mr Boris ĆALIĆ (Crna Gora) / Implementacije etno-motiva u modnom dizajnu; Iva ĐUROVIĆ (Crna Gora) / Savremena primjena etnološkog nasljeđa u kreativnim industrijama na primjeru dobrotske čipke; Adrijana HUSIĆ (Crna Gora) / Crna Gora na drugačiji način: Od kulture i prirodnih ljepota do afirmacija rodne ravnopravnosti; mr Milena ŽIVKOVIĆ (Crna Gora) / Transformacija umjetnika u cilju zaštite prirode i prirodne baštine.  

 

Zaključnom diskusijom su predsjedavali prof. dr Ljiljana Gavrilović i Dušan Medin, čime je zaokružen ovaj trodnevni međunarodni stručni događaj.

Knjigu sažetaka možete preuzeti  ovdje