PERSPEKTIVE SAVREMENE ROMOLOGIJE U CRNOJ GORI (ONLINE PREDAVANJE)

PERSPEKTIVE SAVREMENE ROMOLOGIJE U CRNOJ GORI (ONLINE PREDAVANJE)

Utorak, 28. decembar 2021.


Online predavanje (putem zoom platforme) s dr Biljanom Sikimić, lingvistom i romologom iz Republike Srbije, na temu perspektive savremene romologije u Crnoj Gori, održano je u organizaciji Društva za kulturni razvoj “Bauo” iz Petrovca na Moru i NVU CIRTIP iz Kolašina.

Kompletan snimak možete pogledati na linku Perspektive savremene romologije u CG

Prateći materijal možete preuzeti sa linka: Prezentacija Biljana Sikimić


 
Dr Biljana Sikimić je naučni savjetnik Balkanološkog instituta SANU u Beogradu, profesor na doktorskim studijama roda na Univerzitetu u Novom Sadu, član dva odbora SANU – Odbora za manjine i ljudska prava i Odbora za proučavanje kulture, jezika i običaja Roma. Urednik nekoliko zbornika radova o Romima i Banjašima, autor desetak studija o Romima i Banjašima i jedne monografije. U posljednje dvije decenije bavi se terenskom jezičkom dokumentacijom Banjaša, Roma i Aškalija u Srbiji, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji i Bosni i Hercegovini, a u planu joj je da svoja istraživanja prošiti i na Crnu Goru.