PLES – UMJETNOST I SPORT (ONLINE TRIBINA)

PLES – UMJETNOST I SPORT (ONLINE TRIBINA)

Nedjelja, 26. decembar 2021.


Online (zoom) tribina posvećena plesu kao umjetničkoj i sportskoj disciplini, održana je u organizaciji Društva za kulturni razvoj „Bauo“, Centra za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama – CIRTIP, KUD-a „Mijat Mašković“, Folklornog ansambla „Nikola Đurković“ i Škole baleta “Royal Ballet of Montenegro”.

Učesnici su bili Davor Sedlarević, spec. vaspitač za tradicionalne igre i umjetnički rukovodilac KUD-a „Mijat Mašković“ iz Kolašina, Predrag Šušić, prof. fizičkog vaspitanja i umjetnički rukovodilac Folklornog ansambla „Nikola Đurković“ iz Kotora, Aleksandra Kostić, dipl. baletski igrač i direktorica baletske škole „Royal Ballet of Montenegro“ iz Budve, Mila Medin, ispred Društva za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru, kao i Dušan Medin ispred organizatora koji je bio u ulozi moderatora.


Na tribini je bilo riječi o tome da li je ples sport i/ili umjetnost, o formalnom i neformalnom obrazovanju kada je ples u Crnoj Gori u pitanju, o radu sa mladima i rodnim predrasudama (mali broj dječaka koji se odlučuju za ples), kao i o potencijalnim rješenjima i održivim modelima koji bi u perspektivi mogli da dovedu do popravljanja položaja opšte plesne scene u Crnoj Gori, kao što su edukacija kadra i potencijalno formiranje specijalizovanog instituta/centara koji bi bio nadležan u regulisanju pitanja vezanih za ples, kako klasičnog baleta, tako i tradicionalnih plesova, ali i svih drugih pravaca.Balerina Aleksandra Kostić istakla je kako je potrebna jako velika fizička spremnost kada je u pitanju bavljenje plesom (konkretno baletom) i da se balet po mnogo čemu može uporediti sa gimnastikom i ritmičkom gimnastikom, te da je u skladu sa tim opravdano mišljenje da je ples i sport i umjetnost. Profesor fizičkog vaspitanja Predrag Šušić osvrnuo se na obrazovni sistem i koliko je ples u našem školstvu kao dio obaveznog gradiva u osnovnim i srednjim školama potcijenjen, kao i da se za njega, putem izbornih predmeta u školi, uglavnom opredjeljuju djevojčice. Specijalista vaspitač tradicionalnih igara Davor Sedlarević ukazao je na pozitivne prakse u regionu i potencijalne modele koji bi doveli do opšteg poboljšanja plesne scene u Crnoj Gori, a opravdao je i potrebnu za osnivanjem krovne institucija koja bi se bavila naučnim i praktičnim radom u cilju edukacije kadra, ali i o podizanju svijesti o važnosti tradicionalnih plesova i njihove valorizacije na osnovu prethodnih istraživanja. Mila Medin podijelila je mišnjenje da je „ples sport koji je čista umjetnost“ i posebno naglasila na značaj sazrijevanja kroz bavljenje plesom.

Zaključak tribine bio bi da je potrebna saradnja svih aktera u rješavanju ovih problema, umrežavanje i zajednički projekti koji bi ojačali plesnu scenu u Crnoj Gori i dozvolili joj da se uz institucionalnu podršku dovede na zavidan nivo – kakav je u regionu, ali i u svijetu.

Cijelu tribinu možete pogledati na linku: Ples umjetnost i sport online tribina