PREDAVANJE DAVORA SEDLAREVIĆA O NEMATERIJALNOM NASLJEĐU

PREDAVANJE DAVORA SEDLAREVIĆA O NEMATERIJALNOM NASLJEĐU

07. 12. 2021.


U Press sali kolašinskog Centra za kulturu 07. 12. 2021. održano je interaktivno predavanje Davora Sedlarevića na temu „Šta je (tvoja) nematerijalna kulturna baština?“. U sklopu predavanja kojem su prisustvovali mahom učenici osnovne i srednje škole iz Kolašina predstavljena je i knjiga „Živa lokalna tradicija: Prilog identifikaciji i evidenciji elemenata nematerijalne kulturne baštine Paštrovića, Starog grada Budve i kolašinskog kraja“ koju, pored Sedlarevića, potpisuju još doc. dr Zlata Marjanović, etnomuzikološkinja, prof. dr Ljiljana Gavrilović, etnološkinja-antropološkinja, i doktorand Dušan Medin, arheolog i istraživač nasljeđa. Publikaciju je 2020. objavilo Društvo za kulturni razvoj “Bauo” iz Petrovca na Moru u saizdavaštvu sa Centrom za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP iz Kolašina, uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore.Foto: Jelena Miladinović

 

Prisutni su bliže upoznati sa terminologijom, međunarodnim i domaćim aktima i dosadašnjem radu na prepoznavanju, evidentiranju, revitalizaciji i očuvanju nematerijalnog nasljeđa. Naročita pažnja posvećena je komparaciji popisanih elemenata koji su predstavljeni u navedenoj publikaciji, da bi se potom prešlo i na pitanja na koja je Sedlarević sa strpljenjem odgovarao. Prikazan je priličan broj terenskih snimaka, kao i dijelovi iz elaborata posvećenog Nematerijalnom kulturnom dobru „Tradicionalne igre kolašinskog kraja“. Razvijena je vrlo živa diskusija o tome koliko je epidemija koronavirusa uticala na prenošenje kulturnog dobra s obzirom na to da gotovo dvije godine nije bilo mogućnosti za njegovo praktikovanje.

Davor Sedlarević je diplomirani specijalista vaspitač za tradicionalne igre i jedan od osnivača kolašinskog Etno-kampa. Istraživač je plesno muzičkog nasljeđa Crne Gore, autor nekoliko stručnih radova, jedne knjige, jedne monografije i kourednik nekoliko zbornika radova. Umjetnički je rukovodilac KUD-a „Mijat Mašković“ pri JU Centar za kulturu Kolašin koja je i bila suorganizator ovog zanimljivog događaja.