Znanjem do smanjenja etničke distance i bolje inkluzije Roma i Egipćana u crnogorsko društvo

Znanjem do smanjenja etničke distance i bolje inkluzije Roma i Egipćana u crnogorsko društvo

Četvrtak, 29. 12. 2022.

Petrovac na Moru

Večeras je držan online skup „Znanjem do smanjenja etničke distance i bolje inkluzije Roma i Egipćana u crnogorsko društvo“ na kojem su učestvovali dr BIljana Sikimić (ligngvistkinja i romološkinja), dr Vesna Rasulić Delić (etnološkinja-antropološkinja) i Dušan Medin, MA (arheolog i menadžer u kulturi), posvećen mogućnostima da se putem naučnih terenskih istraživanja i većeg stepena znanja doprinese inkluziji Roma i Egipćana u savremeno crnogorsko društvo. Takođe, i tome da se pomogne smanjenju etničke distance i predrasuda koje postoje u odnosu na ovu zajednicu kod značajnog dijela društva.


Događaj su organizovali NVU Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru i NVU Centar za izučavanje i revitalizaciju tradicionalnih igara i pjesama CIRTIP iz Kolašina.


Video snimak online skupa dostupan je na linku: https://youtu.be/_QqQ6XTKcnI.


U nastavku donosimo tekst dr Vesne Rasulić Delić (koja je i doktorirala na romološkoj temi), o ovoj problematici: „Poslednjih nekoliko decenija u žiži javnog i naučnog mnjenja su Romi. Međutim, i nakon toliko vremena, opšti utisak je da mi još uvek nismo spremni da odgovorimo na pitanje: Ko su Romi? Stereotipizacija, diskriminacija i sve što ide u tom paketu, svima nama i dalje drži povez preko očiju. Iz jednog prostog razloga, ne poznajemo se! Sve dok ne shvatimo značenje poijmova kao što su ravnopravnost, ljudska prava, manjina, kultura drugih i pravo da je u državi, kojoj svi pripadamo, na isti način ispoljavamo, ne možemo govoriti o izbalansiranom, imajte na umu, uvek hetoregonom, društvu. Da bi to postigli, potrebni su mehanizmi društvenih i humanističkih nauka, koji će svojim apartima pokušati da odgonetnu strukture sociokulturnih sistema koji čine širu mrežu društva u kome svi bivstvujemo. Samo da bi na kraju dana, uspeli svi da se koliko toliko složimo.“