“ĐUDE” NA PROMOCIJI PUBLIKACIJE “2O GODINA KONVENCIJE O ZAŠTITI NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE”

“ĐUDE” NA PROMOCIJI PUBLIKACIJE “2O GODINA KONVENCIJE O ZAŠTITI NEMATERIJALNE KULTURNE BAŠTINE”

Srijeda, 13. децембар 2023.

Cetinje


Ženska pjevačka grupa „Đude“ pri KUD-u „Mijat Mašković“ nastupila je na otvaranju Promocije publikacije “20 godina Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne baštine“ koja je održana u Vladinom domu na Cetinju.


KUD „Mijat Mašković“ ima status nosioca Nematerijalnog kulturnog dobra od lokalnog značaja „Tradicionalne igre kolašinskog kraja“ od 2016. godine. Rješenjem Uprave za kulturna dobra Crne Gore tada je zaštićeno 14 igara koje su izvođene samo uz pratnju pjesme ili ritma koraka („šutke“).

To je jedinstven primjer čak i na globalnom nivou da je odjednom zaštičeno čak 14 elemenata. Pod zaštitom su tradicionalni plesovi (igre): šećer, šibljika, Što drijemaš jadna, kaloper, đidije, Dobro veče, gospo, maglica, sitan tanac, Oj Jovo, Jovo, leše gora, Glas se čuje u glavici, Stambol, U Vukića Brankovića i trusa.