MINISTARKA KULTURE I MEDIJA UPOZNATA SA RADOM NA IZUČAVANJU PLESNO-MUZIČKOG NASLJEĐA

MINISTARKA KULTURE I MEDIJA UPOZNATA SA RADOM NA IZUČAVANJU PLESNO-MUZIČKOG NASLJEĐA

Ponedjeljak, 26. septembar 2022.

Kolašin


Ministarka kulture i medija Crne Gore Maša Vlaović sa saradnicima boravila je u radnoj posjeti Kolašinu. Tom prilikom, rukovodilac ansambla “Mijat Mašković” i Međunarodne istraživačka stanice “Etno-kamp Kolašin” Davor Sedlarević upoznao ih je sa aktivnostima na izučavanju plesno-muzičkog nasljeđa Crne Gore, rezultatima kampa, stanju Nematerijalnog kulturnog dobra “Tradicionalne igre kolašinskog kraja”, ali i problemima u radu. Postignuta je načelna saglasnost da se unaprijedi saradnja sa Ministarstvom.
U okviru Centra za kulturu Kolašin funkcioniše ansambl “Mijat Mašković”, čiji rad je značajan zbog etnokoreoloških i etnomuzikoloških istraživanja i njegovanja tradicionalne muzike i plesa kolašinskog kraja, posebno zahvaljujući terenskom radu, istraživanju i evidentiranju ovog dijela nematerijalne kulturne baštine”, naglasila je ministarka Vlaović.